કલમ ૬૩ ભારતીય ન્યાય સંહિતા ।BNS | RAPE

0
કલમ ૬૩ ભારતીય ન્યાય સંહિતા ।BNS | RAPE

કલમ ૬૩ ભારતીય ન્યાય સંહિતા ।BNS | RAPE

Table of Contents

કલમ ૬૩ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) | RAPE | (બળાત્કાર)

 કલમ ૬૩ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) | RAPE | (બળાત્કાર) એટલે શુ ? તો ચલો જણીએ નવા કાયદો ભારતીય ન્યાય સંહિતા ૨૦૨૩ માં શુ જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે.

( કલમ ૬૩ ભારતીય ન્યાય સંહિતા )એક માણસ ‘’બળાત્કાર’’ કરે છે જો તે

ક) સ્ત્રીની યોની, મૂત્રમાર્ગ અથવા ગુદામાં તેના શિશ્નને કોઈ પણ હદ સુધી પ્રવેશ કરાવે અથવા તેણીને તેની સાથે અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સાથે આવું કરવા મજબૂર કરે, અથવા

() સ્ત્રીની  યોનિમાર્ગ મૂત્રમાર્ગ અથવા ગુદામાં શિશ્ન ન હોય તેવા, કોઈ પણ હદ સુધી કોઈ વસ્તુ અથવા શરીરનો કોઈ ભાગ દાખલ કરવો અથવા તેણીને તેની સાથે અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સાથે આવું કરવા મજબૂર કરે છે; અથવા

() સ્ત્રીની ના શરીરના કોઈપણ ભાગ સાથે ચેડા કરે છે જેથી આવી સ્ત્રીના યોનીમાર્ગ, મૂત્રમાર્ગ, ગુદા અથવા શરીરના કોઈપણ ભાગમાં પ્રવેશ થાય અથવા તેણીને તેની સાથે અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સાથે આવું કરવામાં મજબૂર કરે; અથવા

() સ્ત્રીની યોની, ગુદા, મૂત્રમાર્ગ પર તેનું મો લગાડવું અથવા તેણી તેની સાથે અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સાથે આવું કરવા મજબૂર કરવું

ઉપ્રોરોક્ત કલમ ૬૩ ભારતીય ન્યાય સંહિતા મા જ્ણવ્યા મુજ્બ બળાત્કાર કર્યો કહેવાય .

કલમ ૬૩ ભારતીય ન્યાય સંહિતા ।BNS | RAPE
કલમ ૬૩ ભારતીય ન્યાય સંહિતા ।BNS | RAPE

 નીચેના સાત વર્ણનો માંથી કોઈપણ હેઠળ આવતા સંજોગોમાં :

  1.  તેણીની ઇચ્છા વિરુદ્ધ
  2. તેણીની સંમતિ વિના
  3.  તેણીની સંમતિથી, જ્યારે તેણીની સંમતિ તેણીને અથવા તેણીને રુચિ ધરાવતી કોઈપણ વ્યક્તિને મૃત્યુના ડરથી અથવા નુકસાનના ભયમાં મૂકીને મેળવવામાં આવી હોય.
  4.  તેણીની સંમતિથી, પુરુષ જાણે છે કે તેણીનો પતિ નથી અને તેણીની સંમતિ આપવામાં આવી છે કારણ કે તેણી માને છે કે તે અન્ય પુરુષ છે જેનિ સાથે તેણી છે અથવા પોતાને કાયદેસર રીતે પરણીત હોવાનુ માને છે.
  5. તેણીની સંમતિથી, જ્યારે આવી સંમતિ આપતી વખતે મનની અસ્થિરતા આપવાના અથવા નશાના કારણે અથવા તેના દ્વારા વ્યક્તિગત રીતે અથવા અન્ય કોઈ મૂર્ખ અથવા હાનિકારક પદાર્થના વહીવટ દ્વારા, તેણી તેના સ્વરૂપ અને પરિણામોને સમજવામાં અસમર્થ હોય. જેના માટે તેણે સંમતિ આપે છે.
  6.  તેણની સંમતિ સાથે અથવાવગર, તેણીની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી હોય.
  7. જ્યારે તેણે સંમતિ આપવા માટે  અસમર્થ હોય ત્યારે,

સમજૂતી (1) –   આ વિભાગના હેતુઓ માટે ‘’યોની’’ માં લેબિયા મેજોરાનો પણ સમાવેશ થશે.

સમજૂતી(૨)  સંમતિ નો અર્થ એ છે કે જ્યારે સ્ત્રી શબ્દો, ભાવભાવ અથવા મૌખિક અથવા બિન-મૌખિક સંદેશા વ્યવહારના કોઈપણ સ્વરૂપ દ્વારા,

ચોક્કસ જાતિય ક્રુત્યમા ભાગ લેવાની ઈચ્છા નો સંચાર કરે છે ત્યારે તે સ્પષ્ટ સ્વૈચ્છિક કરાર થાય છે:

જોકે સ્ત્રી જે અંતરપ્રવેશના કાર્યનો શારીરિક રીતે પ્રતિકાર કરતી નથી તેણે માત્ર તે હકીકતના આધારે જાતીય પ્રવૃત્તિ આપી હોવાનું માનવામાં આવેશે નહીં.

 અપવાદ.૧- તબીબી પ્રક્રિયા અથવા હસ્તક્ષેપ બળાત્કારની રચના કરતુ નથી.
 અપવાદ.૨-  પુરુષ દ્વારા તેની પોતાની પત્ની,પત્ની 18 વર્ષથી ઓછી વયની હોય સાથે જાતીય સંભોગ અથવા જાતીય કૃત્ય બળાત્કાર નથી.
( કલમ ૬૩ ભારતીય ન્યાય સંહિતા )

આ પ્રકાર ની અન્ય સરકારી યોજના અને કાયદા વિષે જાણકારી મેળવવા માંગો છો તો અમારા Telegram ગ્રુપમાં જોડાઓ .

આ પણ વાંચો ..

ભારતીય ન્યાય સંહિતા ૨૦૨૩ ની કલમ 318 એટ્લે છેતરપીંડી જેને પહેલા ૪૨૦ કહેવમા આવતી હતી.

Mudra Loan 2023 | મુદ્રા લોન 2023 ગુજરાત

Court Marriage કરવાથી મળશે 2.50 lakh રૂપિયા .

https://kaydashaastra.com/namo-laxmi-yojna-2024/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *